ĐƠN VỊ TRIỂN LÃM

Hoffmann Mineral GmbH
Raw materials/Nguyên liệu GERMANY C85
A.M. Erichsen Labtech (Sea) Pte Ltd
Testing Equipment: Gloss, color, viscosity, coater/Thiết bị thử nghiệm: máy đo độ bóng, máy so màu, độ nhớt SINGAPORE C74-C75
Nguyen Quynh Anh Equipment & Chemicals Co., Ltd
Durability testing products/Thiết bị thử nghiệm độ bền VIETNAM V10
Anusha International
Dyes & Pigments/Chất tạo màu & Chất nhuộm INDIA C30
Anhui Dery Material Science Co., Ltd
Pigment/Bột màu CHINA C22
Aparnaa Enterprises
Dyes & Pigments/Chất tạo màu & Chất nhuộm INDIA C31
Bhagwati Industries
Pigment/Bột màu INDIA C88
Euchemy Industry Co., Limited
Euchemy is one of the Chinese leading manufacturers with more than 15 years rich experience in pigments industry. Our products including Iron Oxide, Titanium Dioxide, Organic Pigments, additives etc. They are widely used in paints, coating, inks, plasti
Additive & Pigment/Phụ gia và bột màu CHINA C55
BioTio Shanghai Corp.
Chemical & Pigment/Hóa chất & Bột màu CHINA C68
Chempeople
Chemical/Hóa chất KOREA C97
Golden Dragon DMCC
Titanium Dioxide UAE C91
City Cat Chemicals
Pigment/Bột màu INDIA C89
Clover Vietnam Co., Ltd
Photo printer and ink cartridge/Máy in photo và hộp mực in VIETNAM C65
Sechang Chemical Co., Ltd
Chemical/Hóa chất KOREA C45
Dura Co., Ltd
Grinding machine, Nano Technology/Máy mài, Công nghệ Nano CHINA C59
Datacolor
Grinding machine, Colorimeter, Pigment/Máy mài, Máy đo màu, Bột màu USA C28
Dynamech Industries
Testing Equipment/Thiết bị kiểm tra MALAYSIA C83
Fenchem Biotek Ltd.
Ingredients for Paints & Construction area/Nguyên liệu cho lĩnh vực Sơn & Xây dựng CHINA C01
Foshan Western Chemicals and Corp. Ltd.
Decorative Coating, Marine & Protective Coating/Sơn trang trí, sơn bảo hộ, sơn tàu biển CHINA C73
Guangdong Bossin Novel Materials Technology Co., Ltd
Chemical/Hóa chất CHINA C80
Subhasri Pigments Pvt Ltd
Pigment/Bột màu INDIA C39
Virag International
Reactive dyes/Thuốc nhuộm hoạt tính INDIA C37
Vietnam Paint – Printing Ink Association (VPIA)
Association/Hiệp hội VIETNAM C42-43
Guangdong EM Chemicals Technology Co., Ltd
Chemical & Pigment/Hóa chất & Bột màu CHINA C93
Guangzhou Jujia Trading Co., Ltd.
Additive & Resin/Phụ gia và Nhựa CHINA C03
Guangzhou Wells Sheng Chemical Products Co., Ltd
Hardener, Epoxy Resin & Diluent/Chất làm cứng, Nhựa Epoxy & Chất pha loãng CHINA C21
Guizhou Tianhong Mining Co., Ltd
Chemical/Hóa chất CHINA C19
Hangzhou Jls Flame Retardants Chemical Co., Ltd
Additive, Flame Retardants/Phụ gia, chất chống cháy CHINA C40
Hengshui Yuanchem Nitrocellulose - Hengshui Heshuo Cellulose
Chemical/Hóa chất CHINA C53
Hien Long Technology Corp
Testing Equipment/Thiết bị kiểm tra VIETNAM C67
Huvase Co., Ltd
Machinery & Equipment/Máy móc & Thiết bị VIETNAM C29
Jiaxing Guocai Imp & Exp Co., Ltd.
Decorative Coating, Marine & Protective Coating/Sơn trang trí, sơn bảo hộ, sơn tàu biển CHINA C23
Huzhou Mizuda Bioscience Co., Ltd
Chemical Surface Treatment/Xử lý bề mặt hóa học CHINA C82
Koatsu Gas Kogyo Vietnam Co., Ltd
Paint Resin: Acrylic emulsion, Vinyl Acetate emulsion/Nhựa sơn: nhũ tương acrylic, nhũ tương Vinyl Acetate VIETNAM C49
Kunder Chemicals Pvt. Ltd.
Pigment/Bột màu INDIA C39B
Kunshan PG Chem Co., Ltd.
Resin/Nhựa CHINA C69
Kuraray Trading Vietnam Co., Ltd
PVB resin, MMB solvent/Nhựa PVB, dung môi MMB VIETNAM C56
Laboratorios Argenol S.L.
Antimicrobial additives/Phụ gia kháng khuẩn SPAIN C11
Lidye Chemical Co., Ltd
Resin/Nhựa TAIWAN C84
Linyi Jindi Chemical Co., Ltd
Chemical & Additive/Hóa chất & Phụ gia CHINA C70
Macro Polymers Vietnam Co., Ltd
Resin/Nhựa VIETNAM C16
Mahavir Industries
Dyes & Pigments/Chất tạo màu & Chất nhuộm India C39A
Megha International
Dyes & Pigments/Chất tạo màu & Chất nhuộm INDIA C34
Minh Thanh Chem JSC
Chemical/Hóa chất VIETNAM C17-C18
Misung Chemical Co., Ltd
Printing Ink/Mực in KOREA C64
Modern Instruments (Shanghai)
Testing Equipment/Thiết bị kiểm tra CHINA C74-C75
Phu Bao Long Corporation
Laboratory equipment/Thiết bị phòng thí nghiệm VIETNAM C27
Nguyen Pho Technology and Science Co., Ltd
Dyes & Pigments/Chất tạo màu & Chất nhuộm VIETNAM C50
Novotroitsk Plant of Chromium Compounds
Chemical/Hóa chất RUSSIA C20
Oliver + Batlle
Testing Equipment/Thiết bị kiểm tra SPAIN C74-C75
Puyang Zhongke Xinyuan Petroleum Chemical Co., Ltd
Resin/Nhựa CHINA C54
Quoc Thang Model Industry Company
Non-stick coatings/Sơn chống dính kim loại VIETNAM C62
Raja Dye Chem
Dyes/Chất tạo màu INDIA C32
Rhushabh Exports
Dyes & Pigments/Chất tạo màu & Chất nhuộm INDIA C90
Redachem Vietnam Co., Ltd
Raw materials, Laboratory equipment/Nguyên liệu, Dụng cụ thí nghiệm VIETNAM C47-C48
Royal Polymer Company
Alkyd Resin/Nhựa Alkyd VIETNAM C15
Sanyo Trading Vietnam Co., Ltd
Chemical/Hóa chất JAPAN/VIETNAM C49
Shantou Chenghai Caisheng Trading Co., Ltd.
Paint/Sơn CHINA C08
Shanxi Hengyuan Kaolin Co., Ltd.
Decorative Coating, Marine & Protective Coating/Sơn trang trí, sơn bảo hộ, sơn tàu biển CHINA C96
Sunrise Vina Co., Ltd
Coating, Binder/Keo tráng phủ, Chất kết dính VIETNAM C43
Tonson Vietnam
Air Motor, Air fan, Air mixers/Mô tơ khí nén, Quạt khí nén, Máy khuấy khí nén VIETNAM C09
U.C.C Trading Co., Ltd
Chemical, Dyes & Pigments/Hóa chất, Chất tạo màu & Chất nhuộm VIETNAM C42
Uniform Synthetics
Alkyd Polyamide Ketonic Maleic & Epoxy hardener/Chất làm cứng Alkyd Polyamide Ketonic Maleic & Epoxy INDIA C36
Van Nang Technology Equipment Co., Ltd
Amazon colourants & Automatic tinting machines/Bột màu Amazon & máy pha màu sơn tự động VIETNAM C74-C75
Vuot Song
Testing & Production Equipment/ Thiết bị sản xuất & phòng thí nghiệm VIETNAM C25
Watanabe Chemical Co., Ltd
Chemical & Additive/Hóa chất & Phụ gia SINGAPORE C52
Wilhelm Niemann Gmbh & Co.
Grinding & Mixing machine/Máy mài, máy trộn GERMANY C29
Wuhan Youji Industries Co., Ltd.
Chemical/Hóa chất CHINA C61
Xhanyang New Material (Jiangsu) Co., Ltd
Raw materials/Nguyên liệu CHINA C71
Qingdao Jieruixin Machinery and Technology Co., Ltd.
Chemicals & Machinery/Hóa chất & Máy móc CHINA C46
Lien Thuan Phong Co., Ltd
Additive/Phụ gia VIETNAM C86
Korea Adhesives and Coatings Association (KACA)
Association/Hiệp hội KOREA C26
Shanghai Jiuta Chemical Co., LTD.
Chemical/Hóa chất CHINA C10
Shandong Yuanli Science and Technology Co., Ltd
Chemical/Hóa chất CHINA C44
Qingdao Highly Chemical New Materials Co., Ltd
Chemical/Hóa chất CHINA C41
Salts and Chemicals
Chemical/Hóa chất INDIA C33
Nitin Dyechem Pvt Ltd
Dyes/Chất tạo màu INDIA C38
Navpad Pigments
Pigment/Bột màu INDIA C16
Saujanya Exports
Colors/Chất tạo màu INDIA C35
Shandong Chemichase Chemical Co., Ltd
Chemical/Hóa chất CHINA C81
Shanghai ELE Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd
Machinery & Equipment/Máy móc & Thiết bị CHINA C07
Anytape Co., Ltd
Tapes for automobiles, building materials/Băng dùng cho ô tô, vật liệu xây dựng KOREA C24
Basic Chemicals, Cosmetics and Dyes Export Promotion Council (Chemexcil)
Government Body/Cơ quan chính phủ INDIA A50
Shanghai Roadwin Chemical Co., Limited
Chemical/Hóa chất CHINA C100
Crayon India
Reactive dyes/Thuốc nhuộm hoạt tính INDIA C92
Jiangyin Huali Anticorrosive Coating Co., Ltd.
Decorative Coating, Marine & Protective Coating/Sơn trang trí, sơn bảo hộ, sơn tàu biển CHINA C72
Bic Chemicals and Packagings Pvt Ltd
Chemical/Hóa chất INDIA C87
Guangdong HengHe YongSheng Industrial Co., Ltd
Coating emulsion/Lớp phủ sơn CHINA C13
Lion Color
Reactive dyes/Thuốc nhuộm hoạt tính INDIA A49
Thành phố Thâm Quyến Doern Advanced Materials Co., Ltd.
Materials/Nguyên liệu CHINA C24A
Zhejiang Satellite Petrochemical Co., Ltd
Chemical/Hóa chất CHINA C02