PHÍ THAM GIA

USD 360/m2 (minimum 18 m2) ( Dành cho doanh nghiệp tự dựng gian hàng) 

 Shell Scheme

USD 390/m2 (Tối thiểu 9m2) - Phụ thu gian góc 5%

Bao gồm:

  • Khung và vách gian hàng

  • Bảng tên

  • Thảm gian hàng

  • 1 Quầy thông tin

  • 2 Ghế

  • 1 Thùng đựng rác

  • 1 ổ điện

  • 2 Bóng đèn

  • Vệ sinh hằng ngày