EXHIBITOR LIST 2022

APAN IMEX PRIVATE LIMITED
DYES, PIGMENTS, ACRYLIC RESINS FOR INKS & VARNISHES / THUỐC NHUỘM, BỘT MÀU, NHỰA ACRYLIC CHO MỰC & VECNI INDIA C43
BHAVI INTERNATIONAL PVT LTD
DEFOAMERS & ADDITIVES / CHẤT KHỬ BỌT & PHỤ GIA INDIA P51
BIC CHEMICALS AND PACKAGINGS PVT LTD
INORGANIC & ORGANIC CHEMICALS / HÓA CHẤT VÔ CƠ & HỮU CƠ INDIA C54
CHEMICAL CRUNCH
DYES & PIGMENTS / CHẤT TẠO MÀU & CHẤT NHUỘM INDIA C 53
City Cat Chemicals
Organic Pigments –Powder & Paste Form, InOrganic Pigments , Lead Free Pigments & Fluorescent Pigments /màu hữu cơ –dạng bột & Dạng nhão, Bột màu vô cơ, Bột màu không chì & Bột màu huỳnh quang INDIA C56
Cosmic chemicals
Inorganic and other Related Chemicals/ Hóa chất vô cơ và các hóa chất liên quan khác INDIA C02
Double Chem Private Limited.
Dyes, Pigments, Acrylic Resins for Inks & Varnishes Defoamers & Additives / Thuốc nhuộm, bột màu, nhựa acrylic cho mực & vecni Chất khử bọt & phụ gia INDIA C45
DYE CHEM HOUSE 
Basic dyes / Thuốc nhuộm cơ bản INDIA C49
HARIRAM INDUSTRIES
DYES & PIGMENTS / CHẤT TẠO MÀU & CHẤT NHUỘM INDIA C48
INDIAN DYESTUFF & CHEMICALS MFG CO.
Basic Dyes, Liquid Dyes, Solvent Dyes, Acid Dyes / Thuốc nhuộm cơ bản, Thuốc nhuộm lỏng, Thuốc nhuộm dung môi, Thuốc nhuộm axit INDIA C51
KEWIN CHEMICALS PVT LTD
dyes and pigments / Chất tạo màu & Chất nhuộm INDIA C01
Sechang Chemical Co., Ltd
Chemical/Hóa chất KOREA C65
Kroma Industries
Organic Pigments, Acid dyes & Basic Dyes. different grades std, crude, low salt, salt free in the form of powder, paste & liquid. / Bột màu hữu cơ, thuốc nhuộm axit & thuốc nhuộm cơ bản. các loại khác nhau std, thô, ít muối, không có muối ở dạng bột, bột INDIA C40
Datacolor
Grinding machine, Colorimeter, Pigment/Máy mài, Máy đo màu, Bột màu HONG KONG C26
MAHAVIR INDUSTRIES
DYES & PIGMENTS / CHẤT TẠO MÀU & CHẤT NHUỘM INDIA C42
Mahavir Dyestuff Industries 
Pthalocyanine Pigments, Solvent Dyes, Metal Complex Dyes, Basic Dyes, Synthetic Food Colors and Reactive Dyes. / Sắc tố pthalocyanin, Thuốc nhuộm dung môi, Thuốc nhuộm phức hợp kim loại, Thuốc nhuộm cơ bản, Màu thực phẩm tổng hợp và Thuốc nhuộm hoạt tính. INDIA C44
MAHICKRA CHEMICALS LTD
REACTIVE DYES; PIGMENT POWDER AND PASTE FOR WATER BASE PAINTS, TEXTILES, RUBBER;SPECIALITY CHEMICALS FOR TEXTILES AND OTHERS;ACID AND DIRECT DYES / THUỐC NHUỘM PHẢN ỨNG; BỘT MÀU VÀ MÀU DẠNG NHÃO CHO SƠN NƯỚC, DỆT MAY, CAO SU; HÓA CHẤT ĐẶC BIỆT DÀNH CHO DỆ INDIA C57
MEERA DYESTUFF INDUSTRIES
DYES & PIGMENTS / CHẤT TẠO MÀU & CHẤT NHUỘM INDIA C06
Kolorjet chemicals pvt ltd 
Phthalocyanine Pigments, Chrome Pigments, Lead Free Pigmebts, Fluorescent Pigmebts, Pigment Dispersions, High Performance Pigments/ Sắc tố Phthalocyanin, Sắc tố Chrome, Bột màu không chì, Bột màu huỳnh quang, Sự phân tán sắc tố, Sắc tố hiệu suất cao INDIA C04
NARAYAN ORGANICS PVT. LTD.
PHTHALOCYANINE BLUE AND GREEN PIGMENTS / PHTHALOCYANINE XANH VÀ CHẤT TẠO MÀU XANH INDIA C29
Vietnam Paint – Printing Ink Association (VPIA)
Association/Hiệp hội VIETNAM C42-43
Prasol Chemicals Limited
acetone derivatives and phosphorous derivatives / dẫn xuất axeton và dẫn xuất phốt pho INDIA C07+C08
R.B.EXPORTS
DYES & PIGMENTS / CHẤT TẠO MÀU & CHẤT NHUỘM INDIA C05
R K SYNTHESIS LIMITED
Basic Chemicals, Colorants (Dyes & Pigments), Intermediates for Dyes, Pigments, Optical Brighteners and Cosmetics / Hóa chất cơ bản, Chất tạo màu (Thuốc nhuộm & Bột màu), Chất trung gian cho Thuốc nhuộm, Bột màu, Chất làm sáng quang học và Mỹ phẩm INDIA C41
SAUJANYA DYESTUFFS
DYES & PIGMENTS / CHẤT TẠO MÀU & CHẤT NHUỘM INDIA C50+C52
SAURADIP CHEMICAL INDUSTRIES PVT.LTD
Wetting & Dispersing Additives for Paint & Coating Industry. Phụ gia làm ướt & phân tán cho ngành sơn & phủ. INDIA C47
SOLAR ORGANICS
DYES & PIGMENTS / CHẤT TẠO MÀU & CHẤT NHUỘM INDIA C55
Hien Long Technology Corp
Testing Equipment/Thiết bị kiểm tra VIETNAM C24
Soujanya Color Pvt. Ltd.
pigment dispersion, Colorants, Paste for Point-of-Sale Tinting Systems for both the Decorative and Industrial segments./ phân tán sắc tố, Chất tạo màu, Dán cho Hệ thống pha màu tại Điểm bán hàng cho cả phân khúc Trang trí và Công nghiệp. INDIA C31
SYNTHO PHARMA CHEMICALS
DYES & PIGMENTS / CHẤT TẠO MÀU & CHẤT NHUỘM INDIA C46
TEXTILE COLOUR & CHEMICAL (EXPORT)
DYES & PIGMENTS / CHẤT TẠO MÀU & CHẤT NHUỘM INDIA C03
Koatsu Gas Kogyo Vietnam Co., Ltd
Paint Resin: Acrylic emulsion, Vinyl Acetate emulsion/Nhựa sơn: nhũ tương acrylic, nhũ tương Vinyl Acetate VIETNAM C89
UNILEX
DYES & PIGMENTS / CHẤT TẠO MÀU & CHẤT NHUỘM INDIA C14
Foshan city blue asia chemical co. ltd
Titanium Dioxide CHINA C39
Guang Dong Micro-Control
anti-corrosion and mildew additives / phụ gia chống ăn mòn và nấm mốc CHINA C34
Guangdong HaoHui New Materials Co., Ltd.
UV curable resin and oligomer CHINA C70
CHEMEXCIL
Basic Chemicals, Cosmetics & Dyes Export Promotion Council /Hội đồng xúc tiến xuất khẩu hóa chất, mỹ phẩm & thuốc nhuộm cơ bản Ân Độ INDIA C09
KEVIN ( INDIA ) CO.
Pigments Powders, Food Colours & Solvent Dyes/Bột màu, Màu thực phẩm & Thuốc nhuộm dung môi INDIA C99
MEGHA INTERNATIONAL
Dyes & Pigments/Chất tạo màu & Chất nhuộm INDIA C84
MINH THANH CHEM JSC
Chemical/Hóa chất VIETNAM C60+61
NAVPAD PIGMENTS PVT. LTD.
Pigments for coating Chất Tạo Màu Cho Sơn Phủ INDIA C18
BHAVNA COLOURANTS
dyes, pigments and chemicals / Thuốc nhuộm, bột màu và Hóa chất INDIA P29
GUANGDONG BOSSIN NOVEL MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD
UV Monomer, Photoinitiator, UV Oligomer CHINA C88
KOREA ADHESIVES AND COATINGS ASSOCIATION (KACA)
Association/Hiệp hội KOREA KOREA PAVILION
RAMDEV CHEMICAL INDUSTRIES
phthalocyanine pigments. Bột Màu Phthalocyanin INDIA C72
WAHAL PROCESS TECHNOLOGIES PVT LTD
Manufacturing Facilities (Milling /Stirring/ Mixing machine, Pumping & filling system, Dispersion machine...) Phụ Kiện Sản Xuất (Máy Xay / Khuấy / Trộn, Hệ Thống Bơm Và Chiết Rót, Máy Phân Tán ...) INDIA C71
Anytape Co., Ltd
Tapes for automobiles, building materials/Băng dùng cho ô tô, vật liệu xây dựng KOREA C24
KURARAY VIETNAM TRADING CO., LTD
PVB resin, MMB solven
PVB resin, MMB solven JAPAN/VIETNAM C36
HIEN LONG TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Laboratory instruments & process equipment supply
Laboratory instruments & process equipment supply VIETNAM C24
PHU BAO LONG JOINT STOCK COMPANY
Laboratory equipment
Laboratory equipment VIETNAM C68
NISMIX MACHINERY & DISTRIBUTION
Mixers & Mills
Basket Mill, Vertical Sand Mill, Horizontal Mill, High Speed Disperser Máy nghiền rổ, Máy nghiền hạt đứng, Máy nghiền ngang, Bộ phân tán tốc độ cao SINGAPORE C67
MEGHNA COLOURS
organic pigments and pigment preparations/ thuốc nhuộm hữu cơ và các chế phẩm thuốc nhuộm INDIA C83
Zhongshan Brite Day Raw Materials Co. Ltd.
PU resins
PU resins CHINA N34
ROHA DYECHEM VIETNAM LTD
Industrial pigments & dyes Bột Màu Và Thuốc Nhuộm Công Nghiệp INDIA/VIETNAM C15
UNILEX COLOURS AND CHEMICALS LTD.
Pigment (Powder & Paste), Dyes (Basic & Solvent), And Food Colours Bột màu (Bột & Hồ Dán), Thuốc nhuộm (Cơ bản & Dung môi), và Màu thực phẩm INDIA C14
COLOSPERSE DYES & INTERMEDIATES PVT. LTD.
the highest quality of dyestuffs Thuốc Nhuộm Chất Lượng Cao Nhất INDIA C10
BSB Nanotech - BIOSILICO
rice husk silica are now available: Hydrophilic, Hydrophobic, Superhydrophobic, Oleophobic
rice husk silica are now available: Hydrophilic, Hydrophobic, Superhydrophobic, Oleophobic VIETNAM C27+C28
MINGHUI VINA CO., LTD
Metallic complex pigments for wood coating, hot stamping foil, printing ink
Metallic complex pigments for wood coating, hot stamping foil, printing ink VIETNAM C94
ALLIANCE ORGANICS LLP
Industrial Dyes and Colors
Industrial Dyes and Colors INDIA C38
QUOC THANG MOULD
Non-stick coatings
Non-stick coatings VIETNAM C97
KEYENCE VIETNAM CO.,LTD
sensors, measuring systems, laser markers, microscopes, and machine vision systems
sensors, measuring systems, laser markers, microscopes, and machine vision systems VIETNAM C96
NGUYEN QUYNH ANH EQUIPMENT AND CHEMICALS CO.,LTD
equipment and apparatus for laboratories
equipment and apparatus for laboratories VIETNAM C85
KIEN VUONG
Inks, Paints, Solvents/ MỰC, SƠN, CHẤT DUNG MÔI VIETNAM C84
MINH LONG CHEMICAL CO., LTD
Pigments And Chemicals/ BỘT MÀU VÀ HÓA CHẤT VIETNAM C80
MISUNG CHEMICAL CO., LTD
Printing Inks / MỰC IN KOREA N16
MS TECH CO., LTD
UV Lamp; UV Curing System; UV Led; UV Cleaning / ĐÈN UV; HỆ THỐNG SẤY SỬ DỤNG ĐÈN UV; ĐÈN LED UV; UV DIỆT KHUẨN KOREA N37
TUNG VIET CHEMICALS CORPORATION
Turpentine Oil, Gum Rosin, And Modified Products/DẦU NHỰA THÔNG, NHỰA THÔNG KẸO CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BIẾN TÍNH VIETNAM C13
WWRC VIETNAM CO., LTD
chemical solutions for industries such as Coating, construction, plastics, food, personal care, and many others./giải pháp hóa học cho các ngành như Sơn phủ, xây dựng, nhựa, thực phẩm, chăm sóc cá nhân và nhiều ngành khác. VIETNAM C87
VIET AN PACIFIC COMPANY LIMITED
Raw Materials For Paint And Ink Industries /NGUYÊN LIỆU CHO NGÀNH SƠN VÀ MỰC IN VIETNAM C30, C32
VIBFAST PIGMENTS
Phthalocyanine, Azo Pigments, High Performance Pigments, Ultramarine Blue, Chrome pigments, Food Colours, Dyestuffs and Fluorescent Pigments /PHTHALOCYANIN, CHẤT MÀU AZO, CHẤT MÀU HIỆU SUẤT CAO, BỘT MÀU XANH ULTRAMARINE, BỘT MÀU CHROME, MÀU THỰC PHẨM, THU INDIA C16
VUOT SONG TRADING CO., LTD
Paint Spray Equipment; Quality Measurement And Inspection For The Paint Industry/THIẾT BỊ PHUN SƠN; ĐO LƯỜNG VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NGÀNH SƠN VIETNAM C37
REDACHEM CO., LTD
Chemicals / HÓA CHẤT VIETNAM C33
ROYAL POLYMER COMPANY LIMITED
Solvent Based Alkyd Resins / Nhựa Alkyd dựa trên dung môi VIETNAM C35
SANYO TRADING
resins, compounds and additives; 1-component and 2-components adhesives for all kinds of materials, Chemical for water treatment, Chemical for agriculture/ JAPAN C89