Quy Hoạch Ngành Sơn – Mực In Và Tầm Nhìn, Định Hướng Mới Cho Năm 2030

 

Ngành Sơn – Mực in của Việt Nam đã trải qua một cuộc biến đổi quan trọng, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công thương, thông qua quy hoạch phát triển đến năm 2030. Điều này là một bước quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, và tạo ra sản phẩm có giá trị cao. Bài viết dưới đây sẽ tập trung vào quy hoạch ngành Sơn – Mực in của Việt Nam và cung cấp cái nhìn sâu hơn về tầm nhìn và định hướng phát triển của ngành này.

 

Quy hoạch ngành Sơn – Mực in của Việt Nam

 

Quy hoạch ngành Sơn – Mực in của Việt Nam được thiết lập bởi Bộ Công thương, đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng phát triển của ngành công nghiệp này. Mục tiêu của quy hoạch là xác định cụ thể và rõ ràng về hướng đi của ngành Sơn – Mực in trong tương lai, với sự tập trung vào việc cải tiến công nghệ và cách sản xuất để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và bảo vệ môi trường.

 

Theo quyết định mới, Bộ Công thương đã phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Sơn – Mực in đến năm 2030. Quy hoạch này đặt ra một số mục tiêu cụ thể, bao gồm:

 

1. Loại bỏ công nghệ lạc hậu và cũ kỹ: Ngành Sơn – Mực in sẽ dần loại bỏ những công nghệ không còn phù hợp và thay thế chúng bằng các công nghệ hiện đại, giúp tăng cường hiệu suất sản xuất và giảm tác động tiêu cực đối với môi trường.

 

2. Sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường: Ngành cần tập trung vào việc sử dụng nguyên liệu và hóa chất thân thiện với môi trường, giảm tác động đến hệ sinh thái và sức khỏe con người.

 

3. Đầu tư vào sản phẩm có giá trị: Các doanh nghiệp cần tập trung vào phát triển sản xuất nhựa, hóa chất, và phụ gia có giá trị cao, đảm bảo chất lượng và giá trị sản phẩm.

 

Tầm nhìn ngành Sơn – Mực in 2030

 

Tầm nhìn của ngành Sơn – Mực in đến năm 2030 là một phần quan trọng của quy hoạch. Dựa trên dự đoán, ngành này sẽ có tốc độ tăng trưởng ấn tượng:

 

- Tốc độ bình quân giá trị sản xuất công nghiệp dự kiến đạt 14% trong giai đoạn 2021-2030, so với 13% trong giai đoạn 2020-2030.

 

- Tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp ngành Sơn – Mực in dự kiến tăng từ 11.5% vào năm 2020 lên 12% vào năm 2030, so với tổng ngành hóa chất của Việt Nam.

 

- Nguồn nguyên liệu nước ra dự kiến đạt 75% giá trị tổng nhu cầu ngành vào năm 2030.

 

Định hướng thúc đẩy sự phát triển ngành Sơn – Mực in

 

Để thực hiện quy hoạch một cách chi tiết và hiệu quả, ngành Sơn – Mực in cần sự đóng góp từ các doanh nghiệp, tổ chức, và cá nhân. Đầu tư và áp dụng công nghệ để sản xuất nguyên liệu chất lượng cao là một phần quan trọng của quá trình này.

 

Chính phủ Việt Nam cũng hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp khoa học – công nghệ trong lĩnh vực ngành công nghiệp Sơn – Mực in, đảm bảo rằng sản phẩm được sản xuất không gây hại cho môi trường và hệ sinh thái.

 

Hơn nữa, việc di dời các nhà máy sản xuất vào các khu công nghiệp có sự quản lý tốt sẽ giúp giảm tác động xấu đến môi trường và sức khỏe con người. Các cơ sở sản xuất Sơn – Mực in sử dụng công nghệ lạc hậu và không thân thiện cũng cần được loại bỏ khỏi thị trường, đảm bảo rằng ngành này phát triển theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường.

 

Như vậy, quy hoạch ngành Sơn – Mực in của Việt Nam và tầm nhìn đến năm 2030 đã đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của ngành này. Sự hợp tác của tất cả các bên liên quan là chìa khóa để đảm bảo rằng ngành Sơn – Mực in tiến lên một cách bền vững, đáp ứng cả tiêu chuẩn quốc tế và mục tiêu bảo vệ môi trường.


Nguồn: VietNam Industry Show