Seminar Program

SEMINAR PROGRAM

Coatings Vietnam 2019

Seminar Room 2, Saigon Exhibition and Convention, HCMC

 • 10:30 - 11:00
 • Mr. Vuong Bac Dau Vietnam Paint - Printing Ink Association (VPIA) Vice Chairperson
Vietnam Coatings & Printing Ink industry in 2018
Hội thảo chủ đề Tổng quan ngành Công nghiệp Sơn – Mực in Việt Nam năm 2018 trình bày bởi ông Vương Bắc Đẩu – Phó Chủ tịch Hiệp hội Sơn – Mực in Việt Nam
11:00 - 12:00
Meeting between Vietnam Paint - Printing Ink Association (VPIA) and China Zhejiang Coating Association
Chương trình kết nối giữa Hiệp hội Sơn – Mực in Việt Nam và Hiệp hội Sơn tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc
 • 13:30 - 14:00
 • Dr. Wen Bai Nouryon Technical Application Manager
Levasil Colloidal Silica in Sol-silicate paint
Hội thảo chủ đề Ứng dụng Nano Silica dạng keo trong sản xuất sơn siliate trình bày bởi Dr. Wen Bai – Quản lý Kỹ thuật ứng dụng công ty Nouryon
 • 14:05 - 14:35
 • Isabel Palomar Technical Sales Department, Laboratorios Argenol
Antimicrobial additives for paints & coatings
Hội thảo chủ đề Các chất phụ gia kháng khuẩn dùng trong ngành sơn phủ trình bày bởi Isabel Palomar – Phòng Kinh doanh kỹ thuật, công ty Laboratorios Argenol
 • 14:40 - 15:10
 • Jason Nguyen Sales Engineer, Datacolor Vietnam
When Data meets Color, Inspiration meets Precision
Hội thảo chủ đề Công nghệ đột phá cho quản lý màu sắc trình bày bởi Jason Nguyen - Kỹ sư, Datacolor Vietnam
 • 9:15 - 10:00
 • Mr. Bui Ngoc Hung Director, HUVASE Co., Ltd
Cost saving = Profit in paint and ink manufacturer
Hội thảo chủ đề Tăng lợi nhuận = Loại bỏ lãng phí trong sản xuất sơn - mực in trình bày bởi Ông Bùi Ngọc Hùng - Giám Đốc, Công ty Hùng Vân
 • 10:05 - 10:45
 • Dr. Meinhart Roth Area Sales Manager, Hoffmann Mineral GmbH
Advantages of Using Neuburg Siliceous Earth in Coatings – An Overview
Hội thảo chủ đề Tổng quan lợi ích của việc sử dụng Siliceous Earth trong ngành sơn phủ trình bày bởi Tiến sĩ Meinhart Roth, Quản lý kinh doanh khu vực, Hoffmann Mineral GmbH