ĐỐI TƯỢNG THAM QUAN

Chúng tôi chào đón các chuyên gia, nhân lực đến từ các lĩnh vực có liên quan: 

 • Nhà phân phối nguyên liệu thô: nhựa, màu, phụ gia và các hóa chất khác .
 • Grinder, mixer - machine for paint and printing manufacture.
 • Thiết bị đo lường và kiểm nghiệm 
 • An toàn- Sức khỏe- Môi trường 
 • Thiết bị kiểm tra bề mặt Treatment Technology.
 • Nhà sản xuất sơn và mực in thành phẩm 
 • Trung tâm nghiên cứu, học viện và đại học.
 • Đơn vị truyền thông 
 • Các hiệp hội thương mại / Tổ chức dịch vụ
 • Quản lý, kỹ thuật và sản xuất bán hàng & tiếp thị và mua hàng
 •  Ô tô & vận tải
 •  Xây dựng công trình
 •  Nội thất & trang trí nội thất
 • Khác