Tin tức

Thị trường sơn tăng trưởng nhờ phát triển...

Đi cùng với sự phát triển của ngành xây dựng, thị trường sơn trang trí và vật liệu xây dựng có nhiều tiềm năng tăng trưởng. Ông Udom Parichartwutthikul - Tổng giám đốc công ty Sơn TOA Việt Nam cho biết, hiện nay thị trường sơn và chất phủ nói chung phát t ...

HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU LÃM COATINGS EXPO VIETNAM...

Nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu thêm về những hoạt động trong COATINGS EXPO VIETNAM 2018, cũng như cập nhật thông tin thị trường ...