HẠNG MỤC TRIỂN LÃM

Sơn

Sơn trang trí
Sơn tàu biển & bảo vệ
Sơn gỗ
Sơn bột
Sơn coil
Các loại sơn khác (sơn ôtô, xe máy,...)

 

Mực in

Mực in Offset
Mực in Flexo dung môi
Mực in Flexo nước
Mực in bề mặt
Mực in ghép màng
Các loại khác

Hóa chất & Nguyên liệu thô

Chất kết dính
Màu (hữu cơ & vô cơ)
Chất độn
Phụ gia
Dung môi
Chất hoạt động bề mặt
Khác

Máy móc sản xuất

Máy nghiền, khuấy, trộn
Hệ thống bơm và lọc sơn
Thiết bị khuếch tán sơn
Hệ thống pha màu tự động
Dây chuyền thi công và phun sơn tự động
Máy móc sản xuất khác

Thiết bị phòng thí nghiệm và kiểm tra

Thiết bị phân tích cơ học
Thiết bị phân tích cấu trúc
Thiết bị  phân tích hóa học

Công nghệ

Xử lý bề mặt
Công nghệ Nano
Công nghệ phun phủ (hồ quang, plasma, nhiệt)

Xử lý nước/bảo vệ môi trường

Hóa chất
Xử lý nước
Lọc không khí
Công nghệ bảo vệ môi trường

Dịch vụ phụ trợ

Tư vấn kỹ thuật
Báo chí, ấn phẩm, tài liệu
Dịch vụ xin chứng nhận